NYHEDER

NYHEDER
Velkommen til 


Åbent hus FREDAG den 17. januar 2020


kl. 14 - 18Alle er velkomne.

Se Pelscentret arbejde,og få en snak om hvad vi kan gøre for dig - bl.a. forårspelsning.


Klik på billedet for at hente indbydelsen29. december 2019

11. SEPTEMBER 2020

GENERALFORSAMLING UDSAT


- and a smaller descriptive one here

I lyset af den aktuelle situation med Covid-19 har bestyrelsen den 10. september 2020 besluttet at udskyde generalforsamlingen i Sydvestjysk Pelscenter A.m.b.a. til mandag den 30. november 2020.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt rettidigt medio november med dagsorden og nærmere detaljer om arrangementets afholdelse, herunder sted og evt. Covid-19 tiltag i forbindelse med gennemførelse.

 

Den 11. september 2020 er der sendt e-mail til alle andelshavere desangående tillige med årsberetning for 2019/2020, som  er godkendt af bestyrelsen, til orientering.

Den 28. oktober 2020

GENERALFORSAMLING UDSAT IGEN


- TIL DEN 16. DECEMBER

Erhvervsministeriet har den 22. september udsendt en bekendtgørelse, hvorefter det er muligt for Sydvestjysk Pelscenter amba, at vente med at indsende regnskabet til udgangen af december i år, ligesom generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist elektronisk.


I lyset af den aktuelle situation i branchen har bestyrelsen derfor endnu engang besluttet at udsætte generalforsamlingen.


Indkaldelse udsendes til alle andelshavere omkring mpnedsskiftet november/december

Fjernvarme


Grøn omstillingInovember 2019 fik vi etableret fjernvarme,som betyder vi kan sælge overskudsvarme fra vores fyr, men også at vi kan købe fjernvarme, hvis vores fyr trænger til service. 

Det betyder strørre driftssikkerhed i vores tørrerum.


dec. 2019

Fjernvarme

21. november 2019 blev der drejet på håndtaget, og vi begyndte at levere fjernvarme til DINforsyning.

Vi laver fjernvarme ved at brænde savsmuld fra vores produktion i fyret, og løser dermed også en bortskaffelses-udfordring.


Forud var der hektisk aktivitet på forpladsen, så

fjernvarmerørene kunne blive gravet ned, og ikke mindst at vejen og parkeringspladsen kunne blive reetableret inden de store lastbiler begyndte at komme med dyr, og 175 medarbejdere der gerne vil parkere deres biler.