BESTYRELSEN

BESTYRELSEN FOR SYDVESTJYSK PELSCENTER a.m.b.a.

BESTYRELSEN for Sydvestjysk Pelscenter vælges af Generalforsamlingen. Der vælges 2 medlemmer i lige år, og 3 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget.


Bestyrelsen varetager ledelsen af pelscentret i tæt samarbejde med det faste personale.


SVEND PEDERSEN

FORMAND

Mobil: +45 4196 1135

Genvalgt i 2019

BRIAN JOHANNESSEN


Mobil: +45 2825 7993

Genvalgt i 2019

RING

+45 61 60 44 29

HANS MEDUM NIELSEN


Mobil: +45 4078 7083

Genvalgt 2019

OTTO L. PEDERSEN


Mobil: 45 2371 4825

Genvalgt 2018

EMAIL

bestyrelse@pelseri.dk 

HERMAN SØRENSEN


Mobil: +45 2125 8501

Genvalgt 2018

GENERALFORSAMLING

Sydvestjysk Pelscenter a.m.b.a. afholder i henhold til vedtægterne ordinær generalforsamling i september.


Indkaldelse sendes på E-maill til andelshaverne, og vil også kunne findes her på hjemmesiden.