PRODUKTION

PRODUKTIONEN


Selve produktionen består af 6 sektioner


INDLEVERING OG OPTÆLLING:

Vognmanden afleverer mink fra avlerne i transportkasser. Ved modtagelsen kommer de gennem poteklipmaskinen og bliver samtidig optalt.

Alle transportkasser vaskes og desinficeres inden de kommer ud til den næste avler.


FLÅ:

Flåningen er den eneste proces vi har, hvor medarbejderne er på akord. Lønnen baserer sig på hhv. akkord og et kvalitetstillæg.

Hver af vores 10 flålinjer er bemandet med 4 medarbejdere og kører i 2-holdsskift.


SKRAB & TROMLING:

Vores fuldautomatiske skrabelinjer bemandes også i 2-holds skift. De skind der ikke kan skrabes samme dag, de flås, pakkes og fryses ind i et system der gør, vi kan have skindene færdige til de rette auktioner.

Efter skrab, tromles skindene med savsmuld, inden de leveres ind i tanerummet.


TANING, TØRRING OG BEFUGTNING

I vores tanerum har vi 12 tanemaskiner og en karusel sørger for, der hele tiden er skind til maskinerne. 


BØRSTNING OG SORTERING

Efter tørring og befugtning børstes skindene i børtemaskiner inden de sorteres op til de enkelte avlere.


GENNEMSYN OG PAKNING:

Efter sortering får vores avlere mulighed for at se skindene igennem og hvis det har interesse at kæmme dem. Når avler har frigivet skindene, sættes der tallonner i, og de leveres til pelscentralen i Herning.


HERTIL kommer forskellige funktioner som fx rengøring og vask.

GENNEMSYN OG UDSTILLING


Avlerne har mulighed for at se skindene igennem, inden de sendes til Kopenhagen Furs indleveringscentralVores medarbejdere sorterer alle skind ud på vogne, så den enkelte avler kan gennemse og eventuelt efterbehandle skindene.

Som en del af vores planlægning, tages der hensyn til, om avlere skal have skind med på udstilling.

Når avler har frigivet skindene, påsættes taloner og de pakkes og sendes til indleveringscentralen. 

Alle avlere har via vores adgangssystem mulighed for at komme ind og se skind i vores åbningstid der i sæsonen er fra kl. 6 - ca 18.

Med det nye ITsystem hos Kopenhagen Fur, vil det være muligt for avlerne at se beholdning så snart vi har pakket skindene til indleveringscentralen.

HVORFOR VÆLGE OS?


Vi leverer høj kvalietet og stabil arbejdskraft, og på den måde sikrer vi avlerne den bedste afregning.

Det er muligt at lave en aftale om pelsning af et mindre antal dyr fx forårshannerne.

Ring, skriv eller kom forbi os, og hør om mulighederne