EGEN- OG KVALITETSKONTROL

EGENKONTROL

For at sikre den bedste kvalitet,og dermed bedst mulige afegning for avlerne har vi omfattende egenkontrol


Egenkontrollen gennemføres i alle processer på pelscentret, fra modtagelse af dyr til pakning af færdige skind til auktionshuset.

Vi har indgået aftale med et antal tidligere minkavlere som varetager oplæring af sæsonarbejdere, og gennefører daglig kvalitetskontrol i de enkelte processer. Alt dokumenteres, så der hurtigt kan sættes ind over for afvigelser.


Egenkontrol omfatter ligeledes kontrol af maskiner, køle- fryse- og tørrefaciliteter.


Vi har den højeste sikring med tyverialarmer og brandsikring.

EKSTERN KVALITETSKONTROL

For at blive kvalitetssikret af Kopenhagen Fur, skal vi opfylde kravene til kvalitet


Kopenhagen Fur's kontrollanter aflægger ugentlige kontrolbesøg i sæsonen.

Vores egen kvalitetskontrol følger samme principper som Kopenhagen Fur.